Ordinea de zi | 23.01.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.01.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Plenului nr. 4/09.01.2018 privind Statul de funcţii al Secretariatului Tehnic
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.01.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.01.2018
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (termen de avizare: 05.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 25.01.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 Obs.: avize complete

5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate