Ordinea de zi | 24.03.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 24.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.03.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene (termen de avizare 6.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate