Ordinea de zi | 24.07.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 24.07.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor (b375/03.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, ALDE și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
   1.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b376/03.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Bodog Florian Dorel - senator PSD, Rotaru Ion - senator PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
   1.3. Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - Republicat (b379/04.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
   1.4. Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (b382/05.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR și deputați PSD, USR și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 23.07.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 23.07.2018

2. Nota nr. VIII/40328/18.05.2018 a Curții de Conturi a României, transmisă prin adresa nr. VIII/40439/16.07.2018, înregistrată la Consiliul Economic și Social cu nr. 3899/18.07.2018, privind acțiunea de documentare referitoare la modul de aplicare în anul 2018 a legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru nr. 153/2017, la Consiliul Economic și Social
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.07.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.07.2018
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate