Ordinea de zi | 24.10.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 24.10.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2013
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 17.10.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului SPIRIDON Tudor, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru învățământ, cercetare și cultură, fiind astfel înlocuit domnul ISVORANU Gheorghe
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
   6.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 643/01.10.2013)
   6.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 647/01.10.2013)
   6.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 650/02.10.2013)
   6.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind practica elevilor și studenților nr. 258/2007 (pl-x 366/14.10.2013)
   6.5. Propunere legislativă privind instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică,stiințe politice,relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite (pl-x 367/14.10.2013)
   6.6. Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli (pl-x 368/14.10.2013)
   6.7. Propunere legislativă privind instituirea educației la domiciliu (pl-x 369/14.10.2013)
   6.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (plx 370/14.10.2013)
7. Nota Direcției Avizare referitoare la propunerea de modificare a Statului de funcții al ST-CES pe anul 2013
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai consiliilor economice și sociale din statele membre ale UE și cei ai Comitetului Economic și Social European (CESE), 14 și 15 noiembrie 2013, Atena, Grecia
9. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate