Ordinea de zi | 25.04.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 25.04.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.04.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.04.2013
3. Validarea domnului Ion HOMOȘ nominalizat de Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel Alfa ” ca membru al Comisiei pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x 110/ 15.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 25.04.2013)
   4.2. Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (b 154/25.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
   4.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b 176/03.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
   4.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 190/09.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.04.2013)
5. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. de nominalizare a doamnei STANCIU Alis Emilia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea UGIR 1903 de nominalizare a doamnei GAL Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei BISCAN Liliana-Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului DUMITRESCU Marcel în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamț
10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului FĂGHIAN Cătălin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
11. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei DIDU Marinela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
12. Nota Serviciului Juridic referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic şi Social
13. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate