Ordinea de zi | 26.01.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 26.01.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 30.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – avizare amânată în ședința din data de 17.01.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.F.P., M.M.S.S., M.I.P.E., M.F., M.J.

   2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 31.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 17.01.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 06.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr.207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 07.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIR Oana, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.01.2023
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate