Ordinea de zi | 26.05.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 26.05.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.05.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx din data de 19.05.2011
3. Validarea ca membru Plen a d-lui Constantin VASILESCU, reprezentant U.G.I.R.-1903, fiind înlocuit dl Cezar CORÂCI
4. Aprobarea statului de funcţii pentru anul 2011
5. Validarea componenţei noului BEx
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
   6.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
   6.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 262/03.05.2011)
   6.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 275/10.05.2011)
   6.4. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifici în cadrul fiscal-bugetar
   6.5. Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale

7. Diverse.


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate