Ordinea de zi | 26.05.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 26.05.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.05.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România (termen de avizare: 07.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030 (termen de avizare: 07.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (termen de avizare: 7.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

   2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (plx200/17.05.2021) (termen de avizare: 02.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (b193/11.05.2021) (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități – aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (b195/12.05.2021) (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, PNL, deputați UDMR, minorități – aviz favorabil cu observații
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului (b196/12.05.2021) (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (b197/12.05.2021) (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România (b198/12.05.2021) (termen de avizare: 03.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 19.05.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 25.05.2021
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate