Ordinea de zi | 26.10.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 26.10.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.10.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (b473/12.10.2021) (termen de avizare: 2.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: BĂCANU Cristian-Tudor - deputat PNL - aviz nefavorabil
   2.2. Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (b474/12.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observaţii
   2.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național (b476/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, USR, deputați minorități - aviz favorabil
   2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (b477/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observaţii
   2.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b478/13.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR, deputați PSD, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
   2.6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b480/14.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: SCARLAT George - senator PNL - aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b481/14.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului (plx461/18.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, PNL și deputați PSD, UDMR, minorități - aviz nefavorabil

3. Propunerea dlui Secretar General Marin Suliman în legătură cu finalizarea procedurii de negociere a unui nou contract de locațiune aferent imobilului în care își desfășoară activitatea Consiliul Economic și Social
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.10.2021
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate