Ordinea de zi | 28.01.2020

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 28.01.2020, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 07.02.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - declinare de competență
   - Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - notă solicitare amânare
   - Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu observație 
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de vedere aviz favorabil cu observație
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
   1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 11.02.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă ședință fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
   - Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) -proiect de aviz nefavorabil - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături M.A.I., A.E.P., M.L.P.D.A., lipsă avize S.G.G.,M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 proiect de aviz favorabil, 1 proiect de aviz nefavorabil, 1 propunere de avizare nefavorabilă, 1 punct de vedere

2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 21.01.2020
3. Informare privind ședința BEx din data 28.01.2020
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate