Ordinea de zi | 28.08.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 28.08.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (termen de avizare: 06.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă aviz M.C.I.N., M.Ec., M.Ap.N., S.R.I., S.I.E., S.P.P., M.A.E., A.N.S.P.D.C.P., ministrul delegat pentru fonduri europene, M.J.
   1.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guvernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile (termen de avizare: 07.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.T., lipsă aviz M.M., M.E.N., M.F.E, M.A.D.R, M.S., M.F.P, A.N.A.P, M.J.
   1.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 07.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 27.08.2018
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 27.08.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă aviz M.F.P, M.M.A.C.A., M.J.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.08.2018
4. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate