Ordinea de zi | 29.05.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 29.05.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
   1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
   1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)

2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
   2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor
   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum și a Contractului de servicii publice al S.C. Interregional Călători SRL pentru perioada 2014-2015

3. Diverse
   3.1. Informare-Adresa U.N.P.R. referitoare la suspendarea temporară a participării reprezentantului acestei confederații la lucrările Plenului CES


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate