Ordinea de zi | 29.06.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 29.06.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier și feroviar (termen de avizare: 04.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2023 – retransmis spre avizare în formă finală - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C., M.F., M.J.

   2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 05.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate