Ordinea de zi | 30.10.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 30.10.2013, ora 11:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.10.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 379/21.10.2013)
   3.2. Propunere legislativă privind completarea art. 142 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 380/21.10.2013)
   3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
   3.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2022
  sageataAvize emise de CES 1998-2022

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate