Ordinea de zi | 31.03.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 31.03.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.03.2011 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 24.03.2011
3. Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU
4. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU
5. Validarea dlui Severel Simion HĂNCESCU reprezentant CSDR, ca membru titular în Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură, fiind înlocuită dna Mariana BECIC
6. Notă cu privire la aspectele organizatorice legate de vizita delegaţiei CNEL Italia la CES România în perioada 4-6 mai 2011 - protocol de acord, aprobarea programului, identificarea şi aprobarea surselor de finanţare
7. Notă cu privire la participarea la Reuniunea anuală a Secretarilor generali din Uniunea Europeană, Haga, 12 - 13 mai 2011
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
   8.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   8.2. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale (b 154/09.03.2011)
   8.3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 99/09.03.2011)
   8.4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 118/21.03.2011)
   8.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 54 din 24/01/2003 a sindicatelor (b 157/17.03.2011)
   8.6. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011)
   8.7. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
9. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate