Plen

Membrii Plenului CES

Reprezentanți ai Confederațiilor Patronale

Hagiu Augustin Florin
Hagiu Augustin-Florin
Cojocaru Viorica
Cojocaru Viorica
Fudulea Sterică
Fudulea Sterică
Hancaș Valer
Hancaș Valer
Mihalache Dragoș
Mihalache Dragoș
Vase Marian
Vase Marian
Velciu Vasile-Valeriu
Velciu Vasile-Valeriu
Vieru Dumitru
Vieru Dumitru
Vlăsceanu Silvia
Vlăsceanu Silvia
poză
Bologa Gabriel-Marius
Rogojinaru Liviu
Rogojinaru Liviu
Ciomag Doina
Ciomag Doina
Danilescu Lucian
Danilescu Lucian
poză
Istrate Andrei
poză
-

Reprezentanți ai Confederațiilor Sindicale

Tancău-Petrea Petre
Tancău-Petrea Petre
Apostoiu Liviu
Apostoiu Liviu
Baciu Iacob
Baciu Iacob
Dobrescu Florea
Dobrescu Florea
Florescu Victor
Florescu Victor
Gogescu Vasilică
Gogescu Vasilică
Hancescu Simion-Severel
Hăncescu Simion-Severel
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim Rodrigo-Gabriel
Măntescu Iulică
Măntescu Iulică
Mușoi Valentin-Cătălin
Mușoi Valentin-Cătălin
Nistor Marius-Ovidiu
Nistor Marius-Ovidiu
Oancea George-Dorel
Oancea George-Dorel
Staicu Claudiu-Florin
Staicu Claudiu-Florin
Teoroc Ștefan
Teoroc Ștefan
Vasilescu Florica
Vasilescu Florica

Reprezentanţi ai Structurilor Asociative ale Societăţii Civile

Simion Bogdan
Simion Bogdan
Dragoș Mihai
Dragoș Mihai
Balogh Marton
Balogh Marton
Bololoi Daniela-Doina
Bololoi Daniela-Doina
Botez Andrei-Robert
Botez Andrei-Robert
Chiriacescu Diana
Chiriacescu Diana
Duminică Gelu
Duminică Gelu
poză
Grigorescu Sevastița
Hordilă Cristian
Hordilă Cristian
Murafa-Benga Corina-Andreea
Murafa-Benga Corina-Andreea
Onița Horia-Șerban
Onița Horia-Șerban
Radu Adriana
Radu Adriana
Sava Mădălina Ioana
Sava Mădălina-Ioana
Teișanu Ștefan
Teișanu Ștefan
Tontsch Daniela
Tontsch Daniela

Atribuțiile Plenului CES


Plenul are următoarele atribuţii principale:
  • avizează proiecte de acte normative;
  • alege, la propunerea părţilor, preşedintele;
  • validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte;
  • adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  • stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente;
  • aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  • dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;
  • numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.

Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui.

Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.

Detalii cu privire la atribuţiile Plenului puteti obţine consultand Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic si Social, publicat în secţiunea Documente constitutive.

Daca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate