Plen

Membrii Plenului CES

Plenul CES

Reprezentanți ai Confederațiilor Patronale

Mihai Florin
Mihai Florin
Ciomag Doina
Ciomag Doina
Fudulea Sterică
Fudulea Sterică
Urîtu Daniel
Urîtu Daniel
Velciu Vasile-Valeriu
Velciu Vasile-Valeriu
Vieru Dumitru
Vieru Dumitru
Vlăsceanu Silvia
Vlăsceanu Silvia
poză
-
poză
-
poză
-
poză
-
poză
-
poză
-
poză
-
poză
-

Reprezentanți ai Confederațiilor Sindicale

Baciu Iacob
Baciu Iacob
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim Rodrigo-Gabriel
Hancescu Simion-Severel
Hăncescu Simion-Severel
Anghel Marian
Anghel Marian
Apostoiu Liviu
Apostoiu Liviu
Coarnă Dumitru
Coarnă Dumitru
Dobrescu Florea
Dobrescu Florea
Florescu Victor
Florescu Victor
Marin Florian
Marin Florian
Măntescu Iulică
Măntescu Iulică
Minea Radu
Minea Radu
Nistor Marius
Nistor Marius
Stoicescu Marian
Stoicescu Marian
Tancău-Petrea Petre
Tancău-Petrea Petre
Teoroc Ștefan
Teoroc Ștefan

Reprezentanţi ai Structurilor Asociative ale Societăţii Civile

Pădure Marian
Pădure Marian
Surcel Elena-Cătălina
Surcel Elena-Cătălina
Anicescu Ștefan-Bogdan
Anicescu Ștefan-Bogdan
Bololoi Daniela-Doina
Bololoi Daniela-Doina
Dan Dorica
Dan Dorica
Grigorescu Sevastița
Filip Ghiorghi
poză
Grigorescu Sevastița
Hurdubaie Ioan
Hurdubaie Ioan
Paraschiv Iulian
Paraschiv Iulian
Poparad Dragoș-Ioan
Poparad Dragoș-Ioan
Popescu Laura
Popescu Laura
Sandu Anca-Andreea
Sandu Anca-Andreea
Stanciu Traian
Stanciu Traian
Tupiluși Tudorel
Tupiluși Tudorel
poză
-

Atribuțiile Plenului CES


Plenul are următoarele atribuţii principale:
  • avizează proiecte de acte normative;
  • alege, la propunerea părţilor, preşedintele;
  • validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte;
  • adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  • stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente;
  • aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  • dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;
  • numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.

Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui.

Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.

Detalii cu privire la atribuţiile Plenului puteti obţine consultand Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic si Social, publicat în secţiunea Documente constitutive.

Daca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate