Puncte de vedere ale CES

Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES


Punct de vedere cu privire la Proiectul de propunere de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost


Consiliul Economic și Social apreciază faptul că Guvernul a decis să se aplece asupra unei categorii de persoane care a rămas mulți ani în afara sferei de priorități a intervențiilor sociale pentru incluziunea socio-economică a grupurilor vulnerabile din România...Descarcă documentul

Punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate


Punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
Descarcă documentul
Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la recomandările transmise de CES cu privire la oportunitatea elaborării și adoptării unui act normativ pentru reglementarea ariilor naturale urbane

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la educația incluzivă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale


Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la educația incluzivă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Descarcă documentul

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la Programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu TSA


Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la Programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu TSA
Descarcă documentul

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la ratificarea Convenției Organizației Mondiale a Muncii nr. 190 pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii din Lumea Muncii și implementarea Recomandării OIM nr. 206


Consiliul de Administrație al AICESIS 2021Consiliul Economic şi Social recomandă ratificarea Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Muncii nr. 190 pentru Eliminarea Violenţei şi Hărţuirii din Lumea Muncii şi consolidarea cadrului legislativ şi a politicilor publice relevante în acord cu prevederile Recomandării OIM nr. 206, adoptarea ambelor documente fiind susținute la OIM, de către către România, încă din 2019...descarcă

Punct de vedere al CES privind Sitului minier Roșia Montană

Sitului minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO
Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES cu privire la posibila întrerupere sau anulare a procedurii de înscriere a Sitului minier Rosia Montană
În lista patrimoniului mondial UNESCO...descarcă

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader


ces
Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate