Data modificării:

Puncte de vedere emise

Puncte de vedere emise

Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES

Propuneri IMMC190OIM


Propuneri IMMC190OIM
Punct de vedere cu privire la propunerile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de aliniere a legislației naționale la standardele Convenției Organizației Mondiale a Muncii (OIM) nr. 190 pentru eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii … Descarcă documentul

Punct de vedere cu privire la pachetul de reforme și investiții REPower


Punct de vedere cu privire la pachetul de reforme și investiții REPower
Având în vedere procedura de consultare publică inițiată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu privire la pachetul de reforme și investiții REPOWER, precum și prevederile art. 2, alin. (3) și (4), respectiv art. 9 din Legea nr. 248/2013 referitor la competența C.E.S. de a emite puncte de vedere referitoare la fenomene economico-sociale de interes național și de a analiza și propune măsuri pentru îmbunătățirea (...) programelor de asistență inițiate de organismele internaționale de specialitate, Consiliul Economic și Social (CES) s-a autosesizat și a hotărât elaborarea și adoptarea prezentului punct de vedere … Descarcă documentul

Punct de vedere cu privire la lipsa de solicitare a unui aviz CES pentru proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice


Punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
Pe baza informațiilor din spațiul public, Consiliul Economic și Social a luat act de înaintarea către Parlament, de către Secretariatul General al Guvernului, a unui proiect de lege pentru modificarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în decembrie 2022. Acest proiect nu a fost înaintat spre avizare către CES, deși conform Legii nr. 248/2013, CES este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern în domeniul politicilor economico-sociale. Apreciem că legislația cu privire la guvernanța corporativă este un pilon fundamental al politicii economice naționale, iar neconsultarea CES în acest domeniu reprezintă o posibilă nerespectare a legislației în vigoare cu privire la dialogul social și civic. … Descarcă documentul

Punct de vedere cu privire la Proiectul de propunere de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost


Consiliul Economic și Social apreciază faptul că Guvernul a decis să se aplece asupra unei categorii de persoane care a rămas mulți ani în afara sferei de priorități a intervențiilor sociale pentru incluziunea socio-economică a grupurilor vulnerabile din România … Descarcă documentul

Punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate


Punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
Descarcă documentul
Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la recomandările transmise de CES cu privire la oportunitatea elaborării și adoptării unui act normativ pentru reglementarea ariilor naturale urbane

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la educația incluzivă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale


Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la educația incluzivă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Descarcă documentul

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la Programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu TSA


Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la Programul naţional de sănătate destinat persoanelor cu TSA
Descarcă documentul

Punctul de vedere al Consiliului Economic si Social cu privire la ratificarea Convenției Organizației Mondiale a Muncii nr. 190 pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii din Lumea Muncii și implementarea Recomandării OIM nr. 206


Consiliul de Administrație al AICESIS 2021Consiliul Economic şi Social recomandă ratificarea Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Muncii nr. 190 pentru Eliminarea Violenţei şi Hărţuirii din Lumea Muncii şi consolidarea cadrului legislativ şi a politicilor publice relevante în acord cu prevederile Recomandării OIM nr. 206, adoptarea ambelor documente fiind susținute la OIM, de către către România, încă din 2019 … descarcă

Punct de vedere al CES privind Sitului minier Roșia Montană


Sitului minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO
Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES cu privire la posibila întrerupere sau anulare a procedurii de înscriere a Sitului minier Rosia Montană
În lista patrimoniului mondial UNESCO … descarcă

Etichete

Parteneri