Data modificării:

Accederea societăţii civile în CES

Accederea societăţii civile în CES

În data de 15.05.2006, Plenul CES a aprobat domeniile din care pot proveni reprezentanţii societăţii civile, alţii decât sindicatele şi patronatele precum şi modalitatea de accedere a acestora în Plenul CES, prevăzută la art. Art.9^1.
Domeniile din care pot proveni reprezentanţii societatii civile:
  1. Asociaţii academice şi profesionale

  2. Organizaţii Camerale şi pentru protecţia consumatorilor

  3. Organizaţii ale drepturilor omului (inclusiv drepturile femeilor, tineretului şi copiilor)

  4. Organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu dizabilităţi

  5. Organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei

  6. Organizaţii de mediu şi pentru problemele legate de mediul rural

Art.9^1 (1) În vederea alegerii reprezentanţilor societăţii civile, Plenul CES stabileşte domeniile în care activează asociaţiile şi organizaţiile societăţii civile care propun candidaturi, precum şi numărul de locuri atribuit fiecărui domeniu.

(2) Pot fi aleşi membri ai Consiliului Economic şi Social reprezentanţi ai societăţii civile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.8 alin.(1) din prezentul regulament.

(3) Asociaţiile şi organizaţiile societăţii civile desemnează candidaţii pentru locurile atribuite pentru fiecare domeniu.

(4) Asociaţiile şi organizaţiile societăţii civile depun propunerile de candidaturi la Secretariatul CES, însoţite de hotărârea judecătorească sau, după caz, de actul normativ de înfiinţare, actul constitutiv şi statutul, cazierul fiscal al acestora şi extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului.

(5) Perioada în care se depun propunerile de candidaturi se publică în presa centrală şi pe pagina de Internet a Consiliului Economic şi Social.

Parteneri