Data modificării:

Agenda Plenului CES

Plenul CES

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.07.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.07.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor acte normative în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități (termen de avizare: 1.08.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Raport privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE și ai CESE, 19 - 20 iunie 2024, Bruxelles, Belgia. Concluziile reuniunii (traducere)
4. Raport privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF, la o sesiune a Plenului CESE Franța, precum și la cel de-al 5-lea Forum internațional al întreprinderilor francofone, 26-27 iunie 2024, Paris, Franța. Procesul-verbal al AG (traducere)
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.07.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.07.2024
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 24.07.2024
8. Diverse

Parteneri