CESlink

Misiunea proiectului CESlink este de a crea un punct central de informare, care are ca obiectiv înţelegerea modului de activitate al CESE şi a CES-urilor naţionale, difuzarea documentelor oficiale elaborate de CES-urile naţionale, sprijinirea şi dezvoltarea colaborării dintre CES-urile naţionale din Europa, facilitarea integrării noilor membri ai CES, extinderea colaborării cu AICESIS, precum şi oferirea de asistenţă în favoarea CESE în vederea consolidării comunicării asupra subiectelor de interes comun pentru UE şi statele membre.
CESlink
AICESIS
Proiectul CESlink se sprijină pe Internet şi pe noile tehnologii de comunicare pentru a-şi atinge obiectivele. Colaborarea în cadrul proiectului este în principal virtuală, dar, o dată pe an, are loc o reuniune plenară organizată fie la Bruxelles sau în alt stat membru al UE, pe baza unei invitaţii voluntare din partea unui consiliu. În plus, mai pot fi formate grupuri mici de lucru pentru dezbaterea unei chestiuni specifice. Limba principală de lucru a proiectului este limba engleză.

Parteneri