Consiliul de Administrație al AICESIS 2024

Miercuri, 31 ianuarie 2024, Consiliul Social și Economic din Curaçao (SER), care deține președinția Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS) în mandatul 2023-2025, a organizat on-line o reuniune extraordinară a Consiliului de Administrație (CA) al AICESIS. La reuniune au fost reprezentate toate cele patru zone ale căror CES-uri alcătuiesc Consiliul de Administrație, și anume Africa, Europa, Eurasia/Orientul Mijlociu, America Latină și Caraibe și a fost întrunit cvorumul pentru adoptarea deciziilor. CES-ul român a fost reprezentat de Eugenia Ștefănescu, directoarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, și Anca Simitopol, expert Relații Internaționale.
Scopul principal al reuniunii a fost discutarea colaborării cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), mai precis revizuirea implementării Acordului de Cooperare dintre AICESIS și OIM în perioada 2012-2023. Colaborarea dintre AICESIS și OIM a fost oficializată prin semnarea Acordului de Cooperare pe 8 mai 2012, care a fost reînnoit și semnat din nou pe 23 octombrie 2018, în timpul mandatului CES-ului român în fruntea AICESIS.

Raportul revizuirii implementării acestui acord, discutat la reuniunea din 31 ianuarie, a adus la zi istoricul colaborării efective dintre cele două organizații. Raportul, elaborat de AICESIS împreună cu OIM, a făcut câteva recomandări, cum ar fi consolidarea rolului CES-urilor în dialogul social național în vederea promovării la nivel local a politicilor propuse de OIM; creșterea sprijinului acordat de OIM CES-urilor naționale în vederea implementării agendelor ONU la nivel național; folosirea mai largă a noilor tehnologii digitale și implicarea unui public mai larg prin intermediul mijloacelor digitale pentru a susține eforturile comune ale AICESIS și OIM.

Reuniunea a durat o oră și la final raportul a fost adoptat în unanimitate.

De asemenea, s-a hotărât ca următoarea reuniune a CA al AICESIS să fie organizată de Consiliul Economic și Social din Guatemala – CES care a aderat la AICESIS în cadrul reuniunii Adunării Generale organizate de CES România la București în 2019, la sfârșitul mandatului său prezidențial – la Ciudad de Guatemala pe 29 și 30 aprilie 2024.

Parteneri