Data modificării:

Constituția României

Constituția României

Constituția României despre Consiliul Economic și Social

Constituţia României, republicată (2003)

Art. 141 Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.