Data modificării:

Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană

Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană

În ziua de 20 septembrie 2017, o delegație a Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană, alcătuită din domnii Alfred Taïnga Poloko, președinte, Nicolas Tiangaye, fost prim-ministru, și Clément De-Boutet M’bamba, raportor general al Consiliului, a avut o întrevedere cu domnul Iacob Baciu, președinte al CES România și președinte al AICESIS, la sediul CES din România.
Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană

Vizita unei delegații a
Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană
București, 20 septembrie 2017

Scopul delegației a fost, în primul rând, acela de a-l felicita pe domnul Iacob Baciu, cu ocazia numirii sale în fruntea AICESIS, de a confirma oficial aderarea CES din Republica Centrafricană la AICESIS, de a discuta despre implicarea instituției centrafricane în activitățile AICESIS și de a discuta câteva chestiuni de ordin practic, cum ar fi plata cotizației către Asociație și lipsa unui sediu propriu al instituției centrafricane.
Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană
Cei trei membri ai delegației au exprimat dorința consiliului pe care îl reprezintă de a consolida cooperarea bilaterală dintre cele două instituții, centrafricană și română, dar și la un nivel mai înalt, dintre cele două țări, România și Republica Centrafricană, de a încuraja schimbul de experiențe și de bune practici între consilii și de a susține instituția noastră în tot ceea ce va întreprinde în noua sa calitate de președinte al AICESIS.
Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană
De asemenea, reprezentanții CES-ului centrafrican au solicitat sprijinul domnului Iacob Baciu, în calitate de președinte al AICESIS, în vederea dezvoltării și consolidării consiliului lor și obținerii unui sediu.
Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană
Totodată, fostul prim-ministru al Republicii Centrafricane și avocat de renume în țara sa, dl Nicolas Tiangaye, și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția AICESIS bogata sa experiență profesională și de a-și asuma misiuni importante în cadrul Asociației.
Delegația Consiliului Economic și Social din Republica Centrafricană
Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colegialitate, iar la final, președintele Iacob Baciu a asigurat delegația CES-ului din Republica Centrafricană de disponibilitatea deplină a CES-ului românesc de a acorda sprijinul solicitat și a lansat o invitație reprezentanților CES-ului din Republica Centrafricană de a reveni în România pentru a putea cunoaște mai bine țara noastră, pentru a participa, alături de membrii consiliului din România, la o reuniune a Plenului, pentru a-i cunoaște mai îndeaproape componența și activitatea, dar și pentru a stabili, de comun acord, o agendă privind implicarea CES-ului din Republica Centrafricană în dezvoltarea și consolidarea AICESIS. Invitația a fost primită cu deosebită plăcere.

Parteneri