Data modificării:

Înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii

Mass Media

Înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii

Plenul Consiliului Economic și Social din România a decis înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii

Calendarul lucrărilor comisiei temporare in vederea elaborării studiului privitor la locuire începe prin a organiza o consultare/audiere publică, marți 21 decembrie 2021, interval orar 15:30-17:00.

Agenda consultării:

  • Tur de masă pentru prezentarea organizațiilor/ specialiștilor prezenți si interesul vizavi de problematica locuirii;
  • Introducere cu privire la demersul CES pe subiectul locuirii, in baza hotărârii Plenului;
  • Studii, cercetări, luări de poziție in care organizațiile/ specialiștii prezenți au fost implicați, pe tematica locuirii;
  • Probleme legislative si de implementare a legislației cu privire la locuire sesizate in practica de organizații/ specialiști;
  • Unghiuri legate de problematica locuirii pe care cei prezenți le vad relevante pentru studiul demarat.

Vă rugăm să ne confirmați participarea la eveniment până pe data de 21 decembrie 2021 ora 10:00, la adresa de e-mail: ong@ces.ro, urmând ca ulterior să vă transmitem datele pentru conectare.

Studiu cu privire la problematica locuirii

La 25 de ani de la prima lege a locuinței în România post-decembristă, Plenul Consiliului Economic și Social din România a decis înființarea unei comisii temporare în vederea coordonării elaborării unui studiu cu privire la problematica locuirii.

Cadrul legislativ aferent locuirii (Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele) necesită îmbunătățiri fundamentate pe date și dovezi, întrucât locuințele din România au cea mai scăzută suprafață locuibilă din Uniunea Europeană, rata de supraaglomerare este mult peste media europeană, iar consumul de energie al clădirilor rezidențiale din România reprezintă peste 30% din consumul energetic final național.

Comisia temporară va studia această problematică din perspectiva accesului la locuințe decente pentru grupurile vulnerabile, a dreptului la locuire, a eficienței energetice și a amprentei de carbon a stocului de clădiri, dar și din perspectiva dezvoltării urbane sustenabile.

În comisia temporara care va superviza derularea studiului sunt reprezentate:

  • Organizațiile neguvernamentale, prin Corina Murafa (raportor, Ashoka România), Diana Chiriacescu (FONSS) și Mihai Dragoș (Consiliul Tineretului din România)
  • Sindicatele, prin Rodrigo-Gabriel Maxim (Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN) și Florea Dobrescu (CNSLR-Frăția)
  • Patronatele, prin Doina Ciomag (Confederatia Patronala Concordia)

Comisia temporara își va derula lucrările în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022.

Organizațiile interesate au posibilitatea de a transmite propuneri și idei, precum și materiale de documentare în vederea analizării de către Comisie pe email la ong@ces.ro.

De-a lungul derulării studiului urmează a fi organizate și consultări în format videoconferință cu părțile interesate.

Procedura pentru înscriere la acestea va fi anunțată pe website-ul CES, precum și pe canalele de social media proprii CES sau părților reprezentate în CES.

Parteneri