Data modificării:

Legea nr. 544/2001

Legea nr. 544/2001

Scopul Legii nr. 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Legea nr. 544/2001 - Format DOC
Norme metodologice ale Legii 544/2001
Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 - 2022
Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 - 2021
 • Obligă instituţiile publice să comunice din oficiu anumite categorii de interes public;

 • Stabileşte termene precise, modalităţi şi structuri responsabile pentru informarea publică;

 • Precizează excepţiile accesului la informaţie, în limite legale.

Obiective


 • Formarea unei culturi a transparenţei;

 • Instituirea unui control al cetăţeanului asupra activităţii instituţiilor publice şi a modului de utilizare a banilor publici;

 • Eliminarea opacităţii din instituţiile publice.

Se adresează


 • Persoanelor fizice;

 • Persoanelor juridice;

 • Mass media.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001


 • Adriana Dorobanțu - Șef Serviciu Registratură Generală și Relații cu Publicul;

 • E-mail: ces [@] ces [.] ro (antispam);

 • Telefon: 0040 21.310.23.56; 0040 21.310.23.57; 0040 21.316.31.34; 004021.316.31.33;

 • Fax: 0040 21.316.31.31.

Parteneri