Data modificării:

Misiunea CES

Misiunea CES

Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale, în aplanarea stărilor conflictuale la nivel de ramură sau la nivel naţional aparute între partenerii sociali, precum şi în realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi a solidarităţii sociale.
Pentru indeplinirea rolului consultativ in solutionarea problemelor prevazute la art. 5 Consiliul Economic si Social are urmatoarele atributii principale:
- analizeaza si avizeaza proiectele de hotarari si de ordonante ale Guvernului si proiectele de lege ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
- analizeaza si avizeaza proiectele de programe si strategii nematerializate in proiecte de acte normative, inainte de adoptarea lor;
- semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
- analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute la nivel national sau de ramura si face propuneri de rezolvare a acestora in interes national;
- elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;
- elaboreaza si sustine implementarea de strategii, programe, metodologii si standarde in domeniul dialogului social;
- urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992.

Consiliul Economic si Social este compus dintr-un numar de 45 de membri care constituie plenul Consiliului Economic si Social, numiti de partenerii sociali dupa cum urmeaza:
- 15 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
- 15 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
- 15 membri numiti de Guvern.

Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:
- plen;
- biroul executiv;
- presedinte si vicepresedinti;
- secretarul general.

Etichete

Parteneri