Data modificării:

Ordinea de zi din 02.08.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 02.08.2022

Ordinea de zi din 02.08.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (termen de avizare: 11.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022–2023 (termen de avizare: 12.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Educației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022–2023 (termen de avizare: 12.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b428/27.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați neafiliați, minorități - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (b429/27.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (b430/27.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (b431/27.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senator AUR, deputat neafiliat - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 252/2003 privind registrul unic de control (b436/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (b437/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Claudiu Iulius NĂSUI - deputat USR – puncte de vedere
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b438/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR, PSD, UDMR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ (b439/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată (b440/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (b441/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor agricole și alimentare (b442/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați- aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (b443/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și de funcționare a piețelor volante în orașe, destinate comercializării produselor agricole și alimentare (b444/28.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b449/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR, minorități - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore (b450/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PSD, PNL, UDMR, neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.19. Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (b451/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, PNL, minorități - aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.107 din 25 iulie 1996 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 1996 (b452/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (b453/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru întărirea capacității de furnizare de servicii electronice către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (b454/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru completarea art.104 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare (b455/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senatori PNL, PSD, neafiliați - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților (b456/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (b457/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, neafiliați, senatori PSD, PNL - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative nr.176/2010 (b458/29.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, neafiliați, deputat UDMR - aviz favorabil
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (b468/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, neafiliați, deputați PNL - aviz favorabil
2.28. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b469/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, AUR, minorități - aviz favorabil
2.29. Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (b470/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.30. Propunere legislativă pentru prorogarea unor termene din Legea nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi pentru abrogarea Ordonanţei de Urgentă nr.166 din 2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (b471/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.31. Propunere legislativă pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b472/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (b473/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.33. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului (b474/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.34. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române (b475/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați neafiliați - aviz favorabil
2.35. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b476/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.36. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b477/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.37. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b478/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR- aviz favorabil
2.38. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b479/30.06.2022) (termen de avizare: 04.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – punte de vedere
3. Adresa Asociației HELP AUTISM, a rețelei RO TSA și a Federației pentru Drepturile și Resursele pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autism în legătură cu nerespectarea de către autoritățile competente a promisiunilor privind reglementarea programului de sănătate destinat persoanelor cu TSA
4. Propunerea doamnei Viorica Cojocaru în legătură cu parametrii și resursele necesare efectuării unei Analize privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social
5. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea efectuării unui Studiu asupra modului de calcul al coșului minim de consum și relaționarea acestuia cu salariul minim cu privire la schimbarea temei și obiectului studiului în ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, care să aibă ca obiect analizarea necesității și oportunității corelării salariului minim garantat în plată cu valoarea coșului minim pentru un trai decent, calculată în baza Legii nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
6. Raport privind participarea CES România la Biroul și Adunarea Generală UCESIF, 13-14 iulie 2022, Paris, Franța
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.06.2022
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 05.07.2022
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.08.2022
10. Diverse


Parteneri