Data modificării:

Participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF 2017

Participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF 2017

O delegație reprezentând Consiliul Economic și Social din România, alcătuită din domnul Radu Minea, membru al Plenului CES, și doamna Eugenia Ștefănescu, director al Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice, a participat la Colocviul cu tema „CES-IS și generalizarea nivelului minim de protecție socială universală: starea de fapt în țările UCESIF și provocări viitoare”, ce a avut loc în data de 3 iulie 2017, precum și la Adunarea Generală electivă a UCESIF, programată pentru ziua de 4 iulie, la Rabat, în Maroc.

Participarea CES România la Colocviul cu tema privind nivelul minim de protecție socială universală, precum și la Adunarea Generală electivă a UCESIF
Rabat – Regatul Maroc, 3-4 iulie 2017

Participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF 2017Cele două evenimente organizate în comun de CESE Maroc și UCESIF s-au desfășurat la sediul Consiliului Economic, Social și de Mediu al Regatului Maroc.

La Colocviul din ziua de 3 iulie au participat reprezentanți ai CES-urilor membre ale UCESIF, iar lucrările s-au desfășurat în conformitate cu programul transmis pentru acest eveniment.

Colocviul de la Rabat și-a propus să schițeze starea de fapt a progresului nivelurilor minime de protecție socială în Europa și Africa, luând în considerare diferențele și caracteristicile specifice fiecărui continent, permițând, în același timp, schimbul de experiențe între țările UCESIF în acest domeniu, pornind de la problematici comune în materie de generalizare a protecției sociale.

Colocviul s-a articulat în jurul a trei sesiuni de discuții:

Prima sesiune de discuții a abordat chestiunea administrării nivelurilor minime naționale de protecție socială. A fost prezentată arhitectura instituțională preconizată de diferitele țări în vederea evaluării coerenței, eficacității și beneficiilor, pentru diminuarea pierderilor și a risipei resurselor. Discuțiile au scos în evidență dificultățile întâmpinate și factorii de succes recomandați, pornind de la experiențe diferite. Subiectul primului panel a fost:”Provocările administrării nivelului minim de protecție socială”.

Cea de-a doua sesiune a abordat modalitățile de finanțare a nivelurilor minime naționale de protecție socială. Au fost aduse în discuție constrângerile întâmpinate și modalitățile de ameliorare în vederea asigurării viabilității sistemului pe termen mediu și lung. De asemenea, au fost scoase în evidență inovațiile pe plan financiar și managerial capabile să contribuie la garantarea sustenabilității, a perpetuării profiturilor și a realizării generalizării pe baza finanțărilor alternative, ale microfinanțării, ale finanțării participative sau ale mecanismelor relevante ale economiei sociale și solidare.

Subiectul celui de-al doilea panel a fost: ”Provocările în materie de finanțare a generalizării nivelului minim de protecție socială”.

Cea de a treia sesiune s-a concentrat asupra strategiilor de dezvoltare, în vederea unei generalizări de succes a protecției sociale universale, în termenii categoriilor de risc ce trebuie asigurate și ai beneficiarilor ce trebuie acoperiți, știind că, pe lângă riscurile tradiționale (boală, invaliditate, bătrânețe...), trebuie să ne pregătim pentru noi riscuri generate de tranziția demografică, apariția de noi pandemii și transformări economice, sociale și societale, precum și de impactul schimbărilor climatice.

Subiectul celui de-al treilea panel a fost:”Provocările generalizării nivelului minim de protecție socială”.

Dl Radu Minea, șeful delegației CES-ului din România, a prezentat punctul său de vedere referitor la modalitățile de realizare a protecției sociale, principiile care stau la baza acesteia, diversitatea și cuantumul prestațiilor și serviciilor sociale, programele de protecție socială, etc.

Având în vedere că în tema Colocviului era specificată referirea la situația națională a fiecărui CES, domnul Minea a prezentat și câteva date statistice legate de protecția socială din România, pe care le-a comentat.

În ziua de 4 iulie 2017 a avut loc Adunarea Generală electivă a UCESIF.
La încheierea mandatului său în fruntea UCESIF, președintele încă în funcție, domnul Nizar Baraka, a adresat mulțumiri tuturor celor prezenți, dar și Organizației Internaționale a Francofoniei, pentru sprijinul primit pe toată perioada mandatului.

Domnia sa a solicitat reprezentanților CES-urilor francofone prezente ca această AG să nu se încheie în acel moment, ci să aibă o continuare la București, având în vedere candidatura CES România la președinția UCESIF, dar și absența trezorierului Uniunii, reprezentant al CES-ului din Niger, și deci a imposibilității aprobării, în acel moment, a raportului bugetar.

Domnul Radu Minea a confirmat disponibilitatea consiliului nostru de a organiza această reuniune.

În concluzie, s-a adoptat prin consens propunerea CESE din Maroc ca AG electivă să rămână deschisă, iar până la sfârșitul anului 2017, să aibă loc la București cea de-a doua parte a Adunării Generale elective a UCESIF. În cadrul acesteia va fi stabilit noul Birou, care va include numirea preşedintelui, a unui secretar general, a noului prim-vicepreședinte și a celorlalți doi vicepreședinți, conform Statutului UCESIF.

De asemenea, cu aceeași ocazie, noul președinte al UCESIF, CES România, își va prezenta foaia de parcurs și viziunea pentru cei doi ani de mandat la conducerea Uniunii.

Parteneri