Data modificării:

Participarea CES România la Consiliul de Administrație al AICESIS 2019

Participarea CES România la Consiliul de Administrație al AICESIS 2019

Delegația Consiliului Economic și Social din România, condusă de domnul Iacob Baciu, președinte CES și președinte AICESIS, și alcătuită din domnii Liviu Rogojinaru, vicepreședinte, Liviu Apostoiu, membru, și doamna Eugenia Ștefănescu, director al Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice, a participat la Consiliul de Administrație și Atelierul de lucru, care s-au desfășurat în zilele de 7 și 8 martie 2019, la sediul Consiliului Social și Economic (SER) din Willemstad, Curaçao.

Participarea delegației CES România la Consiliul de Administrație și Atelierul de lucru organizate de AICESIS și CES din Curaçao la Hotelul Renaissance din Willemstad
în zilele de 7 și 8 martie 2019

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
În cursul zilei de 9 martie 2019, a avut loc o întâlnire informală între delegația CES România și Secretariatul AICESIS, în timpul căreia s-au discutat aspecte organizatorice privind desfășurarea, în România, a celor două mari evenimente ce urmează a fi organizate de AICESIS în 2019, și anume Adunarea Generală a AICESIS – ce marchează încheierea mandatului CES România la conducerea AICESIS – și Conferința internațională organizată în comun de AICESIS și Organizația Internațională a Muncii.

Consiliul de Administrație al AICESIS
7 martie 2019

Reuniunea a fost deschisă de președintele CES-ului din Curaçao, dl John Jacobs, care apoi i-a dat cuvântul primului ministru al Curaçao, dl Eugene Rhuggenaath.

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
În deschiderea CA a luat cuvântul și președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, care a și condus lucrările Consiliului de Administrație.

Reuniunea CA a dezbătut următoarele puncte: următoarea președinție, următoarea reuniune a CA și următorii SG adjuncți; seminarul privind „Viitorul AICESIS”; parteneriatul cu ILO și ECOSOC; noi aderări la AICESIS; identitatea vizuală a AICESIS; noul site AICESIS; biroul virtual al AICESIS; tema principală de lucru; situația CDES din Brazilia; data următoarei Adunări Generale din 2019; Forumul asiatic privind dialogul social 2019; și acordul de cooperare cu Argentina privind posibilitățile de creare a unui CES.

Atelierul de lucru cu tema „Bune practici ale CES-IS: Revoluția numerică” 8 martie 2019

Acest atelier de lucru constituie cea de-a treia dezbatere pe tema principală de lucru a Președinției române, „Revoluția digitală”. Astfel, atelierul a reprezentat o bună ocazie de a sistematiza și actualiza informațiile colectate.

Atelierul de lucru a fost deschis de președintele CES-ului din țara gazdă și de președintele AICESIS și l-a avut ca invitat special pe ministrul de Finanțe și Dezvoltare Economică din Curaçao, dl Kenneth Gijsbertha, care a avut o intervenție cu titlul „Transformarea guvernamentală digitală către o națiune inteligentă”.

Intervenția cadru a fost susținută de domnul Adrian Marin, raportor al AICESIS din partea României, care a rezumat într-un raport toate discuțiile purtate pe tema principală la seminariile și atelierele precedente.

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
Au avut loc patru sesiuni de lucru pe următoarele teme:

1. Recapitularea și actualizarea informațiilor și criteriilor analizate în cadrul atelierelor și seminariilor anterioare;

2. Evaluarea politicilor publice și a acțiunilor partenerilor sociali în vederea promovării dezvoltării și a tranzițiilor economiei digitale;

3. Contribuția economiei digitale la dezvoltarea economică și socială, în special în cazul economiilor emergente;

4. Analiza aspectelor sociale și de ocupare a forței de muncă în cadrul economiei digitale: Modificări ale formelor de muncă (platforme digitale) & Oportunități de promovare a muncii și a egalității femeilor.


Lucrările atelierului au fost încheiate de Președintele CES din Curaçao și Președintele AICESIS.

Parteneri