Data modificării:

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Scopul Legii nr. 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

  • Adriana Dorobanțu - Șef Serviciu Registratură Generală și Relații cu Publicul;
  • E-mail: ces@ces.ro;
  • Telefon: 0040 21.310.23.56; 0040 21.310.23.57; 0040 21.316.31.34; 004021.316.31.33;
  • Fax: 0040 21.316.31.31.

Parteneri