Reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS 2017

O delegație a CES România, condusă de domnul președinte Iacob Baciu și alcătuită din domnii Dragoș Mihalache, vicepreședinte, Bogdan Simion, vicepreședinte, Liviu Apostoiu, membru BEX, și dna Eugenia Ștefănescu, director DRIRP, s-a deplasat la Santo Domingo, în Republica Dominicană, pentru a participa la Reuniunea internațională, la Adunarea Generală și la două consilii de administrație ale AICESIS.
Discursul de învestire în funcția de Președinte AICESIS al domnului Iacob Baciu, președintele CES România

Participarea delegației CES România la Reuniunea internațională, Adunarea Generală și două Consilii de Administrație ale AICESIS, organizate de CES din Republica Dominicană, la încheierea mandatului prezidențial în fruntea AICESIS
Preluarea președinției de către CES România
Santo Domingo, 6 - 8 septembrie 2017

Reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS 2017
Evenimentele au fost organizate de Consiliul Economic și Social din Republica Dominicană, împreună cu AICESIS, s-au desfășurat la Santo Domingo, în zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2017, și au marcat încheierea președinției AICESIS deținute de CES-ul dominican și preluarea acesteia de Consiliul Economic și Social din România.

Delegația a fost cazată la Hotelul El Embajador, din Santo Domingo. Toate lucrările acestei întâlniri s-au desfășurat în același loc. Delegația s-a aflat pe teritoriul Republicii Dominicane în perioada 5-9 septembrie 2017.
Reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS 2017
La reuniune au fost prezenți 59 de participanți, reprezentând 28 de CES-uri membre și 2 observatori. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, create de iminența apariției uraganului Irma, o parte dintre delegații nu au mai putut ajunge la reuniune.

Lucrările au început în ziua de 6 septembrie 2017. La deschiderea oficială a reuniunii AICESIS, la prezidiu s-au aflat personalități importante din lumea politică, economică și academică din Republica Dominicană, precum și reprezentanți de seamă ai AICESIS, după cum urmează: Monseniorul Agripino Núñez Collado, președintele CES din Republica Dominicană și președintele în funcție al AICESIS, domnii Milton Ray Guevara, președintele Curții Constituționale a Republicii Dominicane, Isidoro Santana, ministrul Economiei, Planificării și Dezvoltării, Andrés Navarro Garcia, ministrul Educației, Ugo Francesco, președintele Camerei Deputaților, Ernesto Vilalta, ministrul adjunct al Energiei, Rolando Guzmàn, rectorul Institutului Tehnologic, Pedro Brache, președintele Consiliului național al întreprinderilor private, Román Jáquez, președintele Curții Supreme Electorale, Patrick Venturini, fostul SG al AICESIS, dna Iraima Capriles, director executiv al CES din Republica Dominicană, dl Francisco Gonzáles De Lena, SG actual al AICESIS.

În cuvântul său de bun venit, dl Agripino Núñez Collado a mulțumit, în primul rând, tuturor celor prezenți pentru participare. Domnia sa a trecut în revistă toate evenimentele desfășurate sub președinția consiliului pe care l-a condus, axate asupra temei centrale a președinției CES-ului dominican, „Rolul CES-IS în combaterea inegalităților sociale și de mediu”, colaborările de succes pe care le-a avut cu instituții ca OIM, UCESA, ECOSOC, a mulțumit pentru profesionalismul și devotamentul acestora, a apreciat activitatea de 8 ani a fostului secretar general al AICESIS, dl Patrick Venturini, și și-a exprimat încrederea deplină în capacitatea echipei care se va afla în fruntea Asociației în următorii doi ani, alcătuite din domnii Iacob Baciu, președinte, și Francisco De Lena, SG, cărora le-a urat succes deplin pentru următorul mandat prezidențial.
Reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS 2017
În ziua de 7 septembrie 2017 a avut loc primul Consiliu de Administrație, condus de doamna Sérah Diallo, președinta CES-ului din Guineea. Doamna Diallo a salutat revenirea în cadrul AICESIS a CES-urilor din Brazilia și Republica Centrafricană și a anunțat că 6 țări au mandat de reprezentare (Bulgaria, Iordania, Liban, Rusia, Saint Martin și Senegal).

Consiliul de Administrație a aprobat adoptarea ordinii de zi și transmiterea următoarelor documente către AG: raportul de activitate 2016, raportul financiar 2016 și situația financiară, raportul SG la încheierea celor două mandate ale sale (2009-2017), orientarea noului SG, nota asupra schimbului de experiențe, alegerea viitoarelor teme de lucru, viitorul AICESIS, parteneriatul cu OIM, noua președinție, noile compoziții ale CA și numirea secretarilor generali adjuncți, grupurile de lucru și intervențiile ONU, bilanțul președinției și bilanțul SG precedent, la final de mandat.

Au urmat deschiderea lucrărilor Adunării Generale a AICESIS prezidate la început tot de doamna Diallo. În jurul orei 11:30, dna Diallo i-a anunțat pe cei prezenți la reuniunea Adunării Generale că noua președinție a AICESIS va fi asigurată de Consiliul Economic și Social din România, iar noul președinte al Asociației, pentru un mandat de doi ani, este domnul Iacob Baciu, președintele CES-ului din România. Asistența a aprobat noua președinție în unanimitate, cu aplauze.

După momentul marcat de mulțumiri și felicitări, domnul Baciu a ținut discursul său de învestire, prezentându-și programul și tema de lucru pentru următorii doi ani, și anume „Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”.

Atât discursul, cât și tema aleasă au fost foarte apreciate de audiență, suscitând interesul celor prezenți. Tema de lucru a fost acceptată cu entuziasm de către toți partenerii, care au apreciat în mod deosebit relevanța sa actuală și legătura cu temele specifice ale CES-IS.
Din acel moment, dl Iacob Baciu a preluat conducerea lucrărilor Adunării Generale, care s-au desfășurat pe parcursul zilelor de 7 și 8 septembrie, și a prezidat cel de-al doilea CA, care a avut loc în ziua de 8 septembrie, de la ora 15:30.

În după-amiaza zilei de 7 septembrie, în cadrul AG au mai avut loc dezbateri pe tema schimburilor de experiențe. Tema schimburilor de experiențe, „Bune practici ale funcționării cotidiene ale CES-IS: măsurarea impactului și a valorii adăugate”, a fost prezentată de CES din Spania. Delegațiile din China, Brazilia, Buenos Aires (Argentina), Olanda, Luxemburg, Maroc, Algeria, Franța, Jalisco (Mexic) au intervenit pentru a-și prezenta experiențele.
În ziua de vineri, 8 septembrie 2017, ultima zi a reuniunii, lucrările AG au continuat și au fost urmate de cel de-al doilea Consiliu de Administrație.

S-a anunțat noua compoziție a Consiliului de Administrație, și anume: pentru Africa: Benin, Coasta de Fildeș, Guineea, Maroc, Senegal și Mali (reprezentant UCESA); pentru America Latină: Brazilia, Republica Dominicană, Curaçao; pentru Asia și Orientul Apropiat: China, Coreea, Rusia; pentru Europa: Spania, Franța, Grecia, Luxemburg, Olanda și România.

Secretarii Generali adjuncți sunt: Africa: UCESA; America Latină/Caraibe: CES din Curaçao; Asia/Eurasia/Orientul Apropiat: CDES din Coreea; Europa: OKE din Grecia.

S-a stabilit agenda pentru 2017 și prima jumătate a anului 2018:
• 23-24 noiembrie 2017 (Atena, Grecia): Conferința internațională organizată împreună cu OIM și OKE din Grecia, cu tema „Dialogul social și viitorul muncii”;
• februarie sau martie 2018 (Abidjan, Coasta de Fildeș): CA al AICESIS și atelier de lucru deschis;
• aprilie 2018 (Alger, Algeria): Simpozionul internațional deschis asupra viitorului Asociației;
• iunie 2018 (Geneva, Elveția): Intervenția AICESIS la Conferința Internațională a Muncii organizată de OIM;
• iulie 2018 (New-York, SUA): Intervenția AICESIS în cadrul ECOSOC al Națiunilor Unite.

În cadrul celui de-al doilea Consiliu de Administrație, președintele Iacob Baciu a prezentat CV-ul său profesional și a explicat în detaliu programul de acțiune pentru mandatul președinției sale. În primul rând, președintele Baciu și-a exprimat dorința de a consolida cooperarea cu OIM și cu CESE, în vederea readucerii CESE în cadrul AICESIS. De asemenea, domnia sa și-a exprimat părerea că trebuie ameliorată comunicarea și schimburile de experiențe dintre membrii Asociației. În acest sens, președintele Baciu a anunțat că în curând vor fi elaborate un program de lucru și o foaie de parcurs referitoare la activitatea Asociației pentru următorii doi ani.

Pe tot parcursul reuniunii, dl președinte Iacob Baciu a avut întrevederi bilaterale și discuții neoficiale cu toți membrii delegațiilor prezente la reuniune, care l-au felicitat, i-au urat succes în activitate și l-au asigurat de sprijinul și cooperarea lor. Unii dintre aceștia i-au adus la cunoștință punctele lor de vedere referitoare la unele modalități de îmbunătățire a activității AICESIS, au făcut propuneri constructive referitoare la viitorul Asociației și și-au exprimat opiniile asupra modului de abordare a temei principale de lucru.

În afara reuniunilor propriu-zise, au mai avut loc discuții cu președintele Curții Constituționale din Republica Dominicană, dl Milton Ray Guevara, cu delegațiile CES-urilor din China, Coreea, Franța, Olanda, Spania, Monaco, Algeria, Guineea, Grecia, Luxemburg, Vietnam, Argentina, Mexic, Coasta de Fildeș, Curaçao, cu reprezentantele OIM (Angelika Müller și Yuka Okumura), cu Excelența Sa, dl Zaharia El Goumiri, ambasadorul Marocului în Republica Dominicană, etc.

O primă realizare practică a noii președinții a fost redactarea și tipărirea certificatului care să ateste calitatea de membru sau organ de conducere în cadrul AICESIS, precum și hotărârea ca la începutul fiecăreia dintre reuniunile ulterioare ale AICESIS, indiferent de temă, câteva CES-uri să își prezinte modul de funcționare, expertiza, punctele forte, dar și punctele slabe ale activității lor.

Membrii delegației din China au reînnoit invitația adresată președintelui Baciu de a vizita CES-ul chinez, cel mai probabil la începutul anului următor, iar dna Carole Couvert, vicepreședintă a CESE din Franța, a exprimat dorința instituției sale de a găzdui un Consiliu de Administrație la sediul din Paris. De asemenea, dna Couvert i-a transmis președintelui Iacob Baciu invitația președintelui CESE Franța, dl Bernasconi, de a vizita instituția franceză.

În ziua de 8 septembrie 2017, CES-ul organizator a redactat un comunicat de presă referitor la alegerea CES-ului din România la conducerea AICESIS. Comunicatul a fost tradus în limba română, adaptat și trimis presei din România.

Parteneri