Data modificării:

Summitul Euromed al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare

Summitul Euromed al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare

În data de 26 noiembrie 2020, între orele 09:00 și 18:00, s-a desfășurat videoconferința intitulată Summitul Euromed al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare, organizată de Comitetul de monitorizare Euromed din cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE). Consiliul Economic și Social din România a fost reprezentat de dna Eugenia Ștefănescu, director al Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.
Tema acestei videoconferințe a fost „Dezvoltarea durabilă în regiunea mediteraneană”. Summitul din acest an a reunit aproximativ 120 de participanți reprezentând consilii economice și sociale și instituții similare, patronate, sindicate, alte grupuri de interese economice și sociale și diverse ONG-uri. La deschiderea summitului au ținut discursuri inaugurale dna Christa Schweng, președinta CESE, dna Nezha Bouchareb, ministru pentru Planificare regională, locuințe, urmanism și politici urbane din Maroc, dl Ahmed Rda Chami, președintele CESE din Maroc, și dl Nasser Kamel, secretar general al Uniunii pentru Mediterana.

Discuțiile s-au axat asupra faptului că, deși economia verde și dezvoltarea durabilă sunt recunoscute ca priorități în multe țări mediteraneene, decidenților politici de aici le lipsesc cunoașterea, capacitățile, resursele și voința necesare pentru a implementa astfel de politici. S-a atras atenția, de asemenea, că această implementare presupune și riscuri. Astfel, tranziția către un sistem de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la o economie care să eficientieze resursele trebuie să ia în considerare nu doar beneficiile pentru sănătate, educație, gen și despădurire, ci și impactul social asupra lucrătorilor implicați în acest tip de economie. Participanții au subliniat că un rol fundamental în realizarea ODD-urilor îl au cooperarea regională, schimburile de informații și politicile coerente. În acest sens, majoritatea statelor membre ale UE susțin inițiativa de a pune Pactul verde european în centrul redresării economice postpandemice, iar majoritatea țărilor mediteraneene susțin și ele trecerea la o economie verde.

Parteneri