Data modificării:

Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România

Studii CES

Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România

Vineri, 23 februarie 2024, începând cu ora 11:00, a avut loc masa rotundă prilejuită de lansarea studiului CES „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului”

Studiul a fost realizat de o echipă de experți în domeniu și are drept scop prezentarea situației tinerilor din România. Deși țara noastră a avut acces la sume importante dedicate asigurării viitorului profesional al tinerilor prin Garanția pentru Tineret, studiul arată că problema tinerilor în situații NEET și șomeri s-a agravat chiar și în perioada de creștere economică anterioară pandemiei și războiului din Ucraina, între 2014 și 2019. În privința politicilor naționale, studiul arată că România nu are o strategie națională în domeniu din 2020, iar cea anterioară nu a avut planuri de implementare, astfel că se poate vorbi cu greu de un cadru strategic funcțional aici.

Atât în Europa, cât și în România este nevoie de o schimbare de paradigmă în ceea ce privește activitatea de tineret, cu măsuri integrate și inteligente, realizate în primul rând cu și pentru tineri, fără discriminare. De aceea, este nevoie, în primul rând, de dezvoltarea unui ecosistem de tineret care să aibă în centru nevoile și interesele generațiilor actuale și viitoare de tineri, prin care aceștia să fie atât beneficiari ai oportunităților oferite, cât și agenți de transformare și co-creatori ai viitorului comunității lor.

Evenimentul s-a desfășurat on-line și a reunit membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai ministerelor interesate și ai altor instituții publice, experți din cadrul organizațiilor de tineret, precum și reprezentanți ai mediului neguvernamental, sindical și patronal. Au luat cuvântul domnul Cristian Brian, vicepreședintele Comisiei pentru tineret și sport - Camera Deputaților, domnul Cristian-Paul Ichim, membrul Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minorităților naționale și președintele Subcomisiei pentru drepturile copilului - Camera Deputaților, doamna Oana Mitea, șef serviciu în cadrul Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, domnul Iacob Baciu, președintele Confederației Sindicatelor Democratice din România, reprezentanți ai Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - domnul Sterică Fudulea, secretar general și domnul Daniel Urîtu, membru al Biroului Permanent, domnul Mircea Meriacri, președintele Consiliului Tineretului din România, doamna Andreea Scrioșteanu, membră a Consiliului Director al Forumului European de Tineret.

Studiul a fost prezentat de către experții care au participat la elaborarea lui: Andrei Dobre, Andrei Popescu, Yolanda Florescu, Adina Șerban, Irina Lonean. Dezbaterea a fost moderată de președintele comisiei responsabile cu realizarea studiului, domnul Mihai Dragoș, vicepreședintele CES din partea organizațiilor neguvernamentale ale societății civile.

Parteneri