Update date:

ESC Opinions 1998-1999

ESC Opinions 1998-1999

This section provides information on the opinions issued in 1998-1999 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law.

AVIZE CES 1998-1999


Avize CES 1998-1999

Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile vizate au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social.

Avizul va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

Partner