Update date:

ESC Opinions 2002

ESC Opinions 2002

This section provides information on the opinions issued in 2002 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law.

AVIZE CES 2002


Avize CES 2002

Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile vizate au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social.

Avizul va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

Partner