Update date:

ESC Opinions 2008

ESC Opinions 2008

This section provides information on the opinions issued in 2008 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law.

AVIZE CES 2008


Avize CES 2008

Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile vizate au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social.

Avizul va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

Partner