Update date:

Memorandum regarding the appointment of a representative of Romania within the EESC

Mass Media

Memorandum regarding the appointment of a representative of Romania within the EESC

Approval of the start of the procedure regarding the appointment of a representative of Romania within the EESC

Aprobarea demarării procedurii privind desemnarea unui reprezentant al României în cadrul Comitetul Economic și Social European (CESE) pentru perioada de mandat rămasă 2020-2025, ca urmare a demisiei unui membru, reprezentant din partea societăţii civile.


Descarcă

Partner