">">">


CES studies

The Economic and Social Council organized the round table on the occasion of the launch of the "Mental health chart in Romania" study

On Friday, January 26, 2024, starting at 11:00 a.m., the round table was held on the occasion of the launch of the CES study "The picture of mental health in Romania"

Studiul a fost realizat de o echipă de experți în domeniul sănătății mintale și are drept scop prezentarea situației actuale a sănătății mintale în România și identificarea unor recomandări pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală și pentru dezvoltarea unor politici publice eficiente în acest domeniu.

Unele concluzii ale studiului, deși pot fi surprinzătoare, cum ar fi procentul de 3,47% din PIB pierdut de România în fiecare an prin costuri asociate cu lipsa tratamentului pentru tulburările de sănătate mintală, faptul că aproximativ jumătate din tulburările psihice încep înainte de vârsta de 18 ani sau că discrepanța rural-urban, sărăcia, precum și stigma asociată tulburărilor mintale îngreunează suplimentar accesul pacienților la tratamente validate științific, dar și că sărăcia și șomajul pot duce la creșterea stresului și a anxietății, care, la rândul lor, pot agrava problemele de sănătate mintală, reprezintă un indicator puternic al necesității de a interveni pentru a rezolva aceste probleme prin politici publice eficiente.

Evenimentul s-a desfășurat on-line și a reunit membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai ministerelor interesate și ai altor instituții publice, cadre didactice universitare, experți în domeniul sănătății mintale, precum și reprezentanți ai mediului neguvernamental, sindical și patronal. Au luat cuvântul domnul Rareș Tudor Pop, vicepreședintele Comisiei pentru tineret și sport și membru al Comisiei pentru sănătate și familie - Camera Deputaților, doamna Elisabeth Brumă, director general adjunct al Direcției Generale Relații Contractuale - CNAS, domnul dr. Constantin-Edmond Cracsner, președintele Colegiului Psihologilor din Romania, domnul Florin-Alin Sava, președintele Comisiei de deontologie și disciplină din cadrul Colegiului Psihologilor din România și prorectorul Universității de Vest din Timișoara, domnul Mihai Copăceanu, consultant MHPSS - OMS Romania, doamna Sorana Mocanu, consultant MHPSS - UNICEF, precum și reprezentanți ai Confederației Patronale Concordia și ai Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR). Prezentarea studiului a fost realizată de doamna Mădălina Sava, președinta Comisiei Temporare pentru Sănătate Mintală, și au intervenit, de asemenea, experții care au participat la elaborarea studiului, Cătălin Nedelcea, Anca Dobrean, Monica Bartucz, Simona Ștefan, Delia Vîrgă, Cezar Giosan, Aurora Szentagotai. Sesiunea a fost moderată de vicepreședintele CES din partea organizațiilor neguvernamentale ale societății civile, domnul Mihai Dragoș.

Partner