Date de modification:

Bureau Exécutif

Le Bureau Exécutif assure le leadership dans l'intervalle entre les séances plénières

Bureau Exécutif

Le Bureau exécutif (le BEx) du Conseil Economique et Social est composé du président, de deux vice-présidents, chacun d`entre eux représentant une des parties et de six membres, à raison de deux par partenaire social.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vice-président
Tancău Petrea-Petre
Tancău Petrea-Petre
Membre BEX

Biroul executiv CES

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte.

Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului. Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

Partenaire