Date de modification:

L'Assemblée plénière du CÉS

L'Assemblée plénière assure la direction générale du CES

L'Assemblée plénière du CÉS

L'Assemblée plénière assure la direction générale du Conseil économique et social

Représentants des Confédérations Patronales

Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vice-président
Dabu Mihaela-Adelina
Dabu Mihaela-Adelina
Membre
Hancas Dumitru-Valer
Hancaș Dumitru-Valer
Membre
Nită Cătălin-Răzvan
Niță Cătălin-Răzvan
Membre

Représentants des Structures Associatives de la Société Civile

Bololoi Daniela-Doina
Bololoi Daniela-Doina
Membre BEX
Botez Andrei-Robert
Botez Andrei-Robert
Membre
Radu Adriana
Radu Adriana
Membre
Sava Mădălina-Ioana
Sava Mădălina-Ioana
Membre
Ștefan George-Kudor
Ștefan George-Kudor
Membre
Teisanu Ștefan
Teișanu Ștefan
Membre

Atribuţiile Plenului CES

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic și Social și are următoarele atribuții principale:

 • a) avizează proiecte de acte normative în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza proiectelor de avize elaborate, de regulă, de minim 3 comisii de specialitate. în cazul propunerilor legislative vor fi luate în discuție cele înaintate către Consiliul Economic și Social de către secretarul general al Camerei Deputaților/Senat. În cazul proiectelor de acte normative elaborate de Guvern vor fi luate în discuție cele care au parcurs circuitul avizării interministeriale prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 561/2009. În cazul proiectelor de acte normative care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, acestea vor fi returnate inițiatorului de către Plen;
 • b) alege, la propunerea părților, președintele;
 • c) validează câte un vicepreședinte și câte un membru al Biroului Executiv, propuși de fiecare parte;
 • d) adoptă și modifică Regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 • e) stabilește componența comisiilor de specialitate permanente;
 • f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și raportul privind execuția bugetară;
 • g) dezbate și adoptă proiectele de avize/ho târâri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de comisiile de specialitate;
 • h) numește secretarul general al Consiliului Economic și Social;
 • i) elaborează, dezbate și adoptă proiectele de documente (puncte de vedere, recomandări, rapoarte, studii, analize) elaborate, din proprie inițiativă, de Consiliul Economic și Social, potrivit strategiei și a programului său anual de acțiuni;
 • j) dezbate și adoptă hotărâri în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Economic și Social, cu respectarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare;
 • k) aprobă organigrama și statul de funcții ale Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social, la propunerea secretarului general, cu avizul Biroului Executiv;
 • l) aprobă hotărârile Biroului Executiv asupra oricăror altor probleme care au necesitat o rezolvare urgentă până la desfășurarea primei ședințe a Plenului;
 • m) adoptă orice alte hotărâri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Consiliului Economic și Social;
 • n) aprobă nominalizarea persoanelor propuse de partenerii sociali pentru a fi numite de ministrul Justiției în funcția de asistenți judiciari;
 • o) aprobă bugetul necesar realizării unor analize și studii în domeniul economico-social.

Partenaire