Date de modification:

Les Vice-Présidents du CÉS

Les postes de vice-président sont assurés par rotation

Les Vice-Présidents du CÉS

Conseil Economique et Social (CES) est composé de
trois vice-présidents.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vice-président

Atribuţiile Vicepreşedintelui CES

Vicepreşedinţii au, în principal, următoarele atribuţii:

  1. reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;
  2. semnează actele Consiliului Economic şi Social;
  3. angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;
  4. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Funcţiile de vicepreşedinte, sunt asigurate prin rotaţie, anual, de fiecare partener social.

Partenaire