Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2013

Ordinea de zi din 02.04.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.04.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2013
3. Validarea domnului Ion HOMOş din partea Confederaţiei Naţionale Sindicale “Cartel Alfa” ca membru al Comisiei pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013) amânată în şedinţa Plenului C.E.S. din data de 26.03.2013
4.2. Proiect de Hotărâre privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 02.04.2013)
4.3. Proiect Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflată administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 02.04.2013)
4.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz”-S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 08.04.2013)
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 113/12.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 114/12.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 117/12.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
4.8. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (b 118/12.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
4.9. Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (b 133/15.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.04.2013)
5. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. a doamnei STANCIU Alis Emilia pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic şi Social
7. Diverse