Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2015

Ordinea de zi din 02.04.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.04.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului LUCAN Eugen, ca reprezentant al Asociaţiei Angel, Educaţie, Terapie, Asistenţă Socială, Evaluare, Consultanţă, Formare, Supervizare, Management, Cercetare în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind „Primul loc de muncă” (b93/11.03.2015)
5.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b115/18.03.2015)
6. Aprobarea candidaturii domnului CORĂȚU Marius-Daniel, propus de B.N.S. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la solicitarea de desemnare a unor reprezentanți în calitate de membru titular și supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA 2014-2020) și adresa de revenire
8. Adresa Ministerului Fondurilor Europene referitoare la componența Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (CM POAT 2014-2020)
9. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la aprobarea modificării Statului de funcții pe anul 2015 începând cu data de 01.04.2015
10. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2014
11. Diverse