Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/04/2019

Ordinea de zi din 02.04.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului domnului Liviu ROGOJINARU de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind încetarea mandatului doamnei Silvia VLĂSCEANU de membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
5.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b102/20.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator PSD Mihai-Viorel FIFOR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (b110/21.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (b98/18.03.20l9) (termen de avizare: 26.03.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD Florin IORDACHE
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (b99/18.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă (b100/19.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputaţi minorităţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 118 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (b101/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
5.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (b104/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
5.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 alin (2) din Legea nr. 85/2003 - Legea minelor (b105/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator USR Mihai Remus GOŢIU
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
5.11. Propunere legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b106/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, UDMR şi minorităţi
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
5.12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. l24/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (b107/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 8.04.2019 P Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă solicitare amânare
- 5.13. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist (b108/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
- 5.14. Propunere legislativă - Legea Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (b109/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.03.2019
7. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.04.2019
8. Diverse