Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/08/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 02/08/2023

Ordinea de zi din 02.08.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.08.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023–2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023–2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei PETRICE Anișoara, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
4. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare a unui membru titular la nivel de coordonator și a unui membru supleant la nivel tehnic de decizie în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP) 2021-2027
5. Proiect de Hotărâre a Plenului Consiliului Economic și Social cu privire la aprobarea plății către domnul Ștefan Rădeanu a sumei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor cuvenite și neîncasate în perioada 06.04.2020 – 31.12.2020, precum și a cheltuielilor de judecată aferente
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.07.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.07.2023
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.08.2023
9. Diverse

Partenaire