Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 03/07/2014

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 03/07/2014

Ordinea de zi din 03.07.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.07.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 324/11.06.2014)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice (b 326/11.06.2014)
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 335/17.06.2014)
5.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă (b 337/17.06.2014)
5.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx.327/23.06.2014)
5.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr. 18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată (plx.328/23.06.2014)
5.7. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013
5.8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013
5.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013
6. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. CARTEL ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
7. Diverse
7.1. Adresa Ministerului Justiției referitoare la solicitarea de efectuare a demersurilor legale în vederea declanșării procedurii de ocupare a postului vacant de asistent judiciar la Tribunalul București