Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 03/10/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 03/10/2013

Ordinea de zi din 03.10.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Validarea vicepreşedintelui CES din partea sindicală
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale (pl-x 303/23.09.2013)
4.2. Propunere legislativă de modificare și completarea a articolului 77 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (pl-x 304/23.09.2013)
4.3. Propunere legislativă modificarea art. 105, alin (2), lit.f) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 305/23.09.2013)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 311/24.09.2013)
4.5. Propunere legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 313/30.09.2013)
5. Diverse
5.1. Nota Serviciului Juridic cu privire la posibilitatea acționării în instanță a Guvernului, atunci când nu a solicitat avizul CES cu privire la actele normative pentru care este necesar acest aviz