Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/05/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/05/2016

Ordinea de zi din 04.05.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.05.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.04.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru suspendarea unei dispoziții din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1169/91 și nr. 1107/70 ale Consiliului
4. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România, împreună cu Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS) a unei Conferințe internaționale, cu tema ”Migrația în Europa. Rolul CES-urilor și al instituțiilor similare: provocari, responsabilități, soluții”, 16-17 iunie 2016, București
5. Aprobarea candidaturii doamnei SPORIȘ Natalia Elena, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
6. Răspunsuri la solicitările formulate de dl Liviu Apostoiu în ședința Plenului din data de 26.04.2016:
6.1. Informare referitoare la situația celor doi reprezentanți ai Guvernului în Plenul CES
6.2. Informare referitoare la concedierea celor doi angajați ai Secretariatului Tehnic, respectiv Directorul Direcției Avizare și Secretarul General al CES
6.3. Situația reprezentativității confederațiilor sindicale și patronale reprezentate în Plenul CES
7. Nota Serviciului Juridic referitoare la posibilitatea accederii reprezentanților organizațiilor societății civile în Plenul CES
8. Diverse