Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/06/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/06/2015

Ordinea de zi din 04.06.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.06.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b 241/15.05.2015)
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Proiect de adresă către dl Prim-ministru Victor Ponta cu privire la afirmațiile apărute în mass-media aparținând dlui Liviu Pop, ministru delegat pentru dialog social
6. Diverse